O žádosti o půjčku

Jak požádat o první půjčku?

Je to velmi snadné. Pokud jste novým zákazníkem, stačí na hlavní stránce, na kalkulačce půjčky zvolit výši a dobu splatnosti půjčky. Poté vyplňte požadované údaje v žádosti a dokončete identifikaci. Následně bude Vaše žádost zpracována a vyhodnocena a o výsledku Vás budeme informovat. Dokončením žádosti se Vám vytvoří zákaznický účet, který budete moci v budoucnosti využívat.

Jak požádat o opakovanou půjčku?

Pokud již jste naším zákazníkem, stačí se přihlásit do Vašeho zákaznického účtu. Přihlášení naleznete v pravém horním rohu nebo zde. Použijte posouvátka k výběru částky a doby splatnosti půjčky. Dalším krokem bude vyplnění žádosti o půjčku.

Jaké musím splňovat podmínky?

Pro úspěšné vytvoření žádosti o půjčku musíte splňovat následující:

  • trvalý pobyt na území ČR
  • starší 18 let
  • schopnost splatit úvěr
  • bankovní účet v bance působící na území ČR
  • stabilní příjem
  • dobrá platební historie

Jaké dokumenty potřebuji k vytvoření žádosti?

V případě nevyužití bankovní identity pro ověření totožnosti, budete potřebovat platný občanský průkaz a další doklad totožnosti. Jako druhý doklad totožnosti akceptujeme řidičský průkaz, cestovní pas nebo zbrojní průkaz.

Jak probíhá podepsání smlouvy?

Podepsání smlouvy probíhá online, obdržíte od nás číselný kód, zaslaný na Vaše telefonní číslo a e-mail uvedené v žádosti.

O kolik peněz mohu žádat?

Požádat můžete o půjčku ve výši od 10 000 Kč do 60 000 Kč. Na naší kalkulačce si snadno zvolte variantu, která Vám nejvíce vyhovuje tak, abyste byli schopni půjčku splatit v řádném termínu.

Kdy obdržím peníze?

Platby jsou prováděny prostřednictvím bezhotovostního převodu. V závislosti na typu banky můžete mít peníze na účtu do několika minut, ale také až druhý den.

Jaké jsou možnosti splácení?

Nejjednodušší úhrada splátek je převodem na některý z našich účtů. Výše a termíny jednotlivých splátek najdete se svém Zaplo účtu . Pokud budete chtít, je možné splatit půjčku před termínem splatnosti a to bez účtování dalších poplatků. Pro více informací nás kontaktujte. Ověřte si, zda máte správně zadané číslo půjčky v platebních detailech - variabilní symbol, abychom mohli správně spárovat platby s Vaší půjčkou. Pokud někdy nastane situace, kdy nejste schopen dostát svému závazku, kontaktujte nás, prosím, a společně nalezneme vhodné řešení. Nicméně tato varianta není považána za další možnost splácení Vaší půjčky.

Je možnost navýšit půjčku nad rámec již schváleného limitu?

Ano, navýšení nad rámec schváleného limitu je možné, ale musíme znovu vyhodnotit Vaši úvěruschopnost.

Kdo je politicky exponovaná osoba?

Člověk, který je nebo byl ve významné veřejné funkci, který může mít vliv na rozhodnutí celostátní nebo regionální – zejména prezident, předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, starosta, primátor, hejtman, vysocí představitelé justičních orgánů, vysocí důstojníci ozbrojených sil, šéfové státem ovládaných firem a velvyslanci. Toto se týká i osob, které obdobnou funkci vykonávají v jiném státě nebo v mezinárodní instituci a také jejich osob blízkých a obchodních společníků. Politicky exponovanou osobu ale není státní úředník ve středním či nižším postavení. Definici naleznete v §4 odstavce 5 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (známý spíše jako zákon proti praní špinavých peněz).

Jak se mohu přihlásit do svého Zákaznického účtu?

Pro přihlášení do Vašeho Zaplo účtu použijte Vaší emailovou adresu a heslo, použité při žádosti o půjčku a klikněte na "přihlásit". V případě, že máte potíže s přihlášením, kontaktujte nás na 800 399 399.

Co dělat, když jsem zapomněl heslo?

Pokud jste zapomněli heslo do svého Zákaznického účtu, klikněte na Nepamatujete si heslo?. Vyplňte Vaší emailovou adresu a my Vám zašleme dočasné heslo.

Jak mohu změnit moji emailovou adresu?

Stačí se přihlásit do Vašeho Zákaznického účtu a v sekci "Nastavení", klikněte na "email", zde zadejte novou emailovou adresu. Zašleme Vám kód, kterým novou emailovou adresu potvrdíte.

Posuzujete úvěruschopnost zákazníků?

Ano, v průběhu schvalovacího procesu nahlížíme do registrů a posuzujeme úvěruschopnost našich zákazníků.

Co znamená pevná úroková sazba?

Pevná úroková sazba znamená, že úroková sazba se nemění. V průběhu splácení může dojít ke změně jen pokud by jsme se na tom dohodli. Výše úrokové sazby je udávána v procentech za rok, např XX % ročně (často se používá latinská zkratka “p. a.”, která znamená totéž).

Jaké jsou důsledky nesplácení půjčky?

Nejste-li schopni splatit Vaši půjčku, kontaktujte nás na lince 800 399 399.

V případě že nebudete hradit Vaše závazky z úvěrové smlouvy řádně a včas, může Zaplo Váš dluh vymáhat soudně, což znamená navíc soudní výlohy a náklady exekuce. Dále po Vás budeme požadovat úroky z prodlení, smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné jistiny (max. však 50% jistiny nebo 200 tis. Kč, podle toho co nastane dříve), poplatek v částce 50 Kč každou upomínku, případně jednorázový poplatek ve výši 300 Kč za umožnění splacení podle splátkového kalendáře.

Nesplácení může vést k zařazení negativní informace do databází NRKI a SOLUS.